Endoskopiskolen - KIK

Arrangør

Endoskopiskolen - KIK

Sted

Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Neste Arrangement

Dato

25 - 27 sep
Utløpte arrangementer

Tid

08:00 - 19:00
fake..

Copy TEST! Kopi av Koloskopiinstruktør kurs nr 6 (KIK) aug 2020

Kurset har som målsetting å gi instruktørkompetanse i endoskopiske prosedyrer. Deltagerne får et rammeverk for effektiv endoskopiundervisning og kunnskap om hvordan bevisst kompetanse om egen koloskopiteknikk er en forutsetning for å undervise andre. Kurset er intensivt, interaktivt og praktisk.

Kursets målsetting, målgruppe og innhold

Målgruppen er leger som skal ha ansvar for opplæring av nye skopører på helseforetakene. Kurset er bygget opp med endoskopiske prosedyrer på pasienter, modeller, interaktive forelesninger og diskusjoner. Alle deltagerne gjør to koloskopier hver i løpet av kurset. Koloskopiene under kurset overføres med lyd og bilde til et møterom der resten av kursdeltagerne og instruktørene kan observere koloskopiene og gir mulighet for interaktiv diskusjon. Det er lagt stor vekt på sikre en trygg atmosfære.

Kurset avholdes på gastrolab på sykehuset og på SimOslo. Det undervises i skopiteknikk, simulering av vanskelige undervisningssituasjoner og effektiv undervisningsmetode:

Dag 1: Gastrolab med ferdighetstrening der alle deltagerne gjør en koloskopi hver og får tilbakemeldinger av en instruktør.
Dag 2: SimOslo med undervisning i pedagogikk og praktiske øvelser relatert til koloskopiundervisning av kollegaer.
Dag 3: Gastrolab med ferdighetstrening i koloskopi-teknikk og i å være instruktør for kollegaer.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi under kategorien valgfrie kurs med totalt 24 timer.

Kursinstruktører: Koloskopi-instruktører
Språk: Norsk
Sted: Bærum/Oslo

Program

Dag 1: Upskill koloskopi – På gastrolab

08.00 – 08.10 Oppmøte –skifte til sykehusklær, ta med innesko
08.10 – 08.30 Deltagernes erfaringsgrunnlag og forventninger Instruksjoner for dagen
08.30 – 16.00 Skopi 1 – 5. Alle skoperer en pasient hver.
Alle skopører har med seg en instruktør inn på rommet.
Før skopien avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi og debriefing)
Lunsj tas når det passer for driften
De som ikke skoperer er sammen med en av instruktørene i et rom der skopiene vises på monitor.
Evaluering av dagen
16.00 Slutt
18:00 Kursmiddag

Dag 2: Pedagogiske prinsipper for ferdighetstrening – På SimOslo

08:00 – 09:00 Deltagernes erfaringsgrunnlag (8:00-8:15), intro KIK (8:15-8:30), koloskopikvalitet (8:30-8:45), bevisst kompetanse (8:45-9:00)
09:00 – 09:30 Rammeverket for undervisningen
09:30 – 09:40 Pause
09:40 – 10:30 Kognitiv overbelastning (9:40-9:55), endoskopispråket (9:55-10:10), prestasjonsfremmende instruksjoner (10:10-10:30)
10:30 – 10:40 Pause
10:40 – 11:20 Evaluering (Feedback): Åpen diskusjon (10:40-10:55), hvordan gi feedback (10:55-11:05), lukket diskusjon (11:05-11:20)
11:20 – 11:40 Når overta skopet
11:40 – 11:50 Oppsummering rammeverket
12:00 – 13:00 Lunsj
13.00 – 14.20 Skophåndtering, rotasjonsstyring, utretting av slynger, leieendring/ slynge/v.fleksur
14.20 – 14.30 Pause
14.30 – 16.00 Romoppsettet, kontroll over læringssituasjonen, skopivokabularet, Oppsummering og evaluering.
16.00 Slutt

Dag 3: Pedagogiske prinsipper for koloskopitrening – På gastrolab

08.00 -08.20 Oppmøte –skifte til sykehusklær, ta med innesko. Gjennomgang læringsmål
08.20 -08.30 Fordeling av oppgaver
08.30-16.00 Skopi 1 – 5. Alle vil være skopør og skopørinstruktør denne dagen, det vil si delta på 2 skopier hver.
Før hver skopi avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi, debriefing).
Lunsj tas når det passer for driften.
De som ikke skopører er sammen med instruktør i et rom der skopiene vises på monitor.
Evaluering av dagen
16.00 Slutt

Påmelding

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 5 deltagere. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 05.10.20. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på. Med forbehold om korona og gjeldende smittevernregler.

Det er én observatørplass på kurset førstemann til mølla kan melde seg på denne. 

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Middagen dekkes av kursarrangør.

Dersom kurset er fulltegnet kan du registrere deg på venteliste.

Ikke flere kursplasser tilgjengelig