Kurs

KIK
KIK

Kursledere

 • Kjetil Garborg
  Kjetil Garborg
  Kursleder

  Lege ved gastrolab, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
  PhD (2016): Tittel «Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer”. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. YLF-medlem i Spesialitetkomiteen for fordøyelsessykdommer, DNLF, fra 2010-2019. Medlem av Gastronet fagråd fra 2016 til dags dato

 • Geir Folvik
  Geir Folvik
  Kursleder

  Overlege, spesialist i fordøyelsessykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.
  Seksjonsoverlege, Gastroenterologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus 2008 – 2013.
  Tidl. medlem av spesialitetskomiteen i fordøyelsessykdommer.
  Endoskopierfaring fra 1992.

 • Lene Larssen
  Lene Larssen
  Kursleder

  Overlege, spesialist i fordøyelsessykdommer ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

  Utførte sine første skopier helt tilbake i 1997. Jobber til daglig med diagnostiske og terapeutiske endoskopier samt avanserte endoskopiske prosedyrer. Brenner for kompetanseheving og kvalitet innenfor endoskopifaget.

  Doktorgrad fra 2013 som omhandlet palliativ stenting ved maligne GI- obstruksjon. Tidligere medlem NGF styret, nå medlem av Gastronets fagråd. Instruktør ved Endoskopiskolen fra 2022.

 • Espen Tvedt-Gundersen
  Espen Tvedt-Gundersen
  Kursleder

  Overlege ved Stavanger Universitetssykehus. 
  Koloskopierfaring fra 2014. 
  Kursleder i Endoskopiskolen fra 2021.

Kurssted

Bærum sykehus - dag 1 dag 3
Bærum sykehus - dag 1 dag 3
Sogneprest Munthe-kaas vei 100, 1346 Gjettum. Oppmøte i hovedresepsjonen

Dato

31. okt. 2023 - 02. nov. 2023
Utløpte arrangementer

Tid

08:00 - 16:00

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) 31. okt -2. nov 2023

Kurset har som målsetting å gi instruktørkompetanse i endoskopiske prosedyrer. Deltagerne får et rammeverk for effektiv endoskopiundervisning og kunnskap om hvordan bevisst kompetanse om egen koloskopiteknikk er en forutsetning for å undervise andre. Kurset er intensivt, interaktivt og praktisk.

Kursets målsetting, målgruppe og innhold

Målgruppen er leger som skal ha ansvar for opplæring av nye skopører på helseforetakene. Kurset er bygget opp med endoskopiske prosedyrer på pasienter, modeller, interaktive forelesninger og diskusjoner. Alle deltagerne gjør to koloskopier hver i løpet av kurset. Koloskopiene under kurset overføres med lyd og bilde til et møterom der resten av kursdeltagerne og instruktørene kan observere koloskopiene og gir mulighet for interaktiv diskusjon. Det er lagt stor vekt på sikre en trygg atmosfære.

Kurset avholdes på gastrolab på sykehuset og på SimOslo. Det undervises i skopiteknikk, simulering av vanskelige undervisningssituasjoner og effektiv undervisningsmetode:

Dag 1: Gastrolab med ferdighetstrening der alle deltagerne gjør en koloskopi hver og får tilbakemeldinger av en instruktør.
Dag 2: SimOslo med undervisning i pedagogikk og praktiske øvelser relatert til koloskopiundervisning av kollegaer.
Dag 3: Gastrolab med ferdighetstrening i koloskopi-teknikk og i å være instruktør for kollegaer.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi under kategorien valgfrie kurs med totalt 24 timer.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Dette er en viktig del av kurset og vi ønsker at alle blir med. Middagen dekkes av kursarrangør.

Kursinstruktører: Koloskopiinstruktører – leger
Språk: Norsk
Sted: Bærum/Oslo

Program

Dag 1: Upskill koloskopi – På gastrolab

08.00 – 08.10 Oppmøte –skifte til sykehusklær, ta med innesko
08.10 – 08.30 Deltagernes erfaringsgrunnlag og forventninger Instruksjoner for dagen
08.30 – 16.00 Skopi 1 – 5. Alle skoperer en pasient hver.
Alle skopører har med seg en instruktør inn på rommet.
Før skopien avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi og debriefing)
Lunsj tas når det passer for driften
De som ikke skoperer er sammen med en av instruktørene i et rom der skopiene vises på monitor.
Evaluering av dagen
16.00 Slutt
18:00 Kursmiddag

Dag 2: Pedagogiske prinsipper for ferdighetstrening – På SimOslo

08:00 – 09:00 Deltagernes erfaringsgrunnlag (8:00-8:15), intro KIK (8:15-8:30), koloskopikvalitet (8:30-8:45), bevisst kompetanse (8:45-9:00)
09:00 – 09:30 Rammeverket for undervisningen
09:30 – 09:40 Pause
09:40 – 10:30 Kognitiv overbelastning (9:40-9:55), endoskopispråket (9:55-10:10), prestasjonsfremmende instruksjoner (10:10-10:30)
10:30 – 10:40 Pause
10:40 – 11:20 Evaluering (Feedback): Åpen diskusjon (10:40-10:55), hvordan gi feedback (10:55-11:05), lukket diskusjon (11:05-11:20)
11:20 – 11:40 Når overta skopet
11:40 – 11:50 Oppsummering rammeverket
12:00 – 13:00 Lunsj
13.00 – 14.20 Skophåndtering, rotasjonsstyring, utretting av slynger, leieendring/ slynge/v.fleksur
14.20 – 14.30 Pause
14.30 – 16.00 Romoppsettet, kontroll over læringssituasjonen, skopivokabularet, Oppsummering og evaluering.
16.00 Slutt

Dag 3: Pedagogiske prinsipper for koloskopitrening – På gastrolab

08.00 -08.20 Oppmøte –skifte til sykehusklær, ta med innesko. Gjennomgang læringsmål
08.20 -08.30 Fordeling av oppgaver
08.30-16.00 Skopi 1 – 5. Alle vil være skopør og skopørinstruktør denne dagen, det vil si delta på 2 skopier hver.
Før hver skopi avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi, debriefing).
Lunsj tas når det passer for driften.
De som ikke skopører er sammen med instruktør i et rom der skopiene vises på monitor.
Evaluering av dagen
16.00 Slutt

Påmelding

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 5 deltagere og 1 observatør. Observatør-kursplassen er forbeholdt leger fra andre fagområder, interesserte kan kontakte oss på endoskopiskolen@kreftregisteret.no.

Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall.


NB. Selv om det er teknisk mulig å velge flere enn én i feltet for bestilling av antall kursplasser, så ønsker vi at dere sender hver deres påmelding.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 17.10.23. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på. Med forbehold om korona og gjeldende smittevernregler.