Instruksjonsvideoer

Her finner du korte filmer/rollespill som illustrerer en del av Endoskopiskolens prinsipper. Det er mange måter å gjøre koloskopier på, men disse prinsippene egner seg godt når man skal drive opplæring og supervisjon. Filmene er lagt ut for å skape refleksjon rundt egen praksis og for å repetere innhold i kursene hvis man trenger en oppfriskning. Hvis du har innspill eller kommentarer kan de sendes til endoskopiskolen@kreftregisteret.no