Våre kurslokaler

Ullevål sykehus – SimOslo

Simuleringssenterets oppgaver er sykehusomfattende med fokus på kompetanseutvikling.

Vi arbeider for å gi linjeledelsen støtte til opplærings- og treningsaktiviteter til det beste for pasientene og de ansatte på sykehuset

Ullevål sykehus- veibeskrivelse

Fra Gardermoen, raskeste alternativ: Tog F2 Drammen til Skøyen stasjon. Ta buss 20 Galgeberg til Ullevål sykehus. Reisen tar 49 minutter. Eventuelt flybuss FB1 Majorstuen som går direkte til sykehuset. Reisen tar 54 minutter.

Fra byen med trikk: Trikk 17 eller 18 Rikshospitalet fra Jernbanetorget direkte til Ullevål sykehus. Reisen tar 20 minutter.

 

SimOslo har sine lokaler på Ullevål, Oslo Universitetssykehus, Kirkeveien 166. Det er mulig å parkere på automatplass rett utenfor bygg 2, eller i parkeringshuset ved Hovedinnkjøringen omlag 100 meter unna, rett til høyre for hovedinngangen. Fra 2022 har SimOslo også kurslokaler i bygg 31.

Kurslokalene ligger på

  1. Søsterhjemmet, (Bygg 2) stor murbygning til venstre for tårnbygget og hovedinngangen til sykehusområdet, bygget ligger rett innenfor gangporten mot Kirkeveien og Sognsveien. SimOslo holder til i 3 etg, bruk hovedinngangen på Søsterhjemmet.
  2. Bygg 31, stor murbygning i enden av Thulstrups gate (Vestre gate), inngang 31A, 1. og 2. etasje.

Kart over bygningene på sykehusområdet

Kart

Oslo University hospital Ullevål
Kirkeveien 166
0450 Oslo

Rikshospitalet

Rikshospitalet har en lang historie bak seg på ulike steder i Oslo. Nå ligger Rikshospitalet ved Ring 3 på Gaustad i nær tilknytning til Universitetet i Oslo. Dagens bygninger ble tatt i bruk i 2000. I tillegg til pasientbehandling drives det mye undervisning og forskning på Rikshospitalet

Reiseplan Rikshospitalet kurssenter/gastrolab
Kart

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Bærum sykehus

Bærum sykehus behandler de de fleste kirurgiske, ortopediske og indremedisinske lidelser og har solid kompetanse på akutt- og intensivmedisin. Vi har også en stor fødeavdeling og et aktivt forskningsmiljø nært knyttet til Universitetet i Oslo. Som del av Vestre Viken helseforetak har vi områdefunksjon for plastikkirurgi, behandling av overvekt og aldersmedisin.

Kart

Vestre Viken – Bærum Hospital
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum