Kursledere

  • Marius Vinje
    Marius Vinje
    Kursleder

    Overlege, spesialist i gastroenterologi, Ahus. Skopierfaring fra 2010, erfaring fra pilotprosjektet screening mot tarmkreft ved Bærum screeningsenter. Instruktør ved Endoskopiskolen fra 2019.

  • Øyvind Hauso
    Øyvind Hauso
    Kursleder

    Overlege, spesialist i fordøyelsessykdommer ved St. Olavs hospital. Skopierfaring fra 2007. Utfører både terapautisk og diagnostiske endoskopier. Hovedansvarlig for koloskopiopplæring siste 2 år ved St. Olavs Hospital. Nylig ansatt som instruktør ved Endoskopiskolen. Doktorgrad med utgangspunkt i nevroendokrine svulster.

  • Tanja Owen
    Tanja Owen
    Kursleder

    Overlege ved gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold. Jobbet som overlege siden 2005, spesialist i indremedisin siden 2004, spesialist i fordøyelsessykdommer siden 2005. Skopierfaring fra 1999. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. Lokalansvarlig for LIS – veilederkursene. Har utdannet flere skopører i pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Sykehuset Østfold Moss.

Kurssted

Digitalt kurs

Dato

11. mai. 2022
Utløpte arrangementer

Tid

08:00 - 12:00

Live Endoscopy 11. mai 2022

interaktivt digitalt  «Live Endoscopy» kurs med fokus på polypp vurdering og polyppektomi

Kurset er for leger og tidligere TET polyppkursdeltakere, et konsept under utprøving.

Innhold

Det gjennomføres 2-3 skopier med planlagte polyppektomier, med diskusjon av relevante problemstillinger sammen med deltakerne. Skopiene blir overført fra Bærum Sykehus, og Tanja Owen og Øyvind Hauso vil lede kurset digitalt. Marius Vinje er lokalt ansvarlig ved Bærum Sykehus.

Påmelding

Det er 6 kursplasser. Husk å sjekke spamfilteret for e-poster fra endoskopiskolen@kreftregisteret.no.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 09.05.22.

Kurset er fullbooket. Om du ønsker å stå på venteliste kan du sende en e-post til endoskopiskolen@kreftregisteret.no.