TET polyppkurs

Kurs

TET polyppkurs

Kursledere

 • Kjetil Garborg
  Kjetil Garborg
  Kursleder

  Lege ved gastrolab, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
  PhD (2016): Tittel «Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer”. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. YLF-medlem i Spesialitetkomiteen for fordøyelsessykdommer, DNLF, fra 2010-2019. Medlem av Gastronet fagråd fra 2016 til dags dato

 • Knut Hofseth
  Knut Hofseth
  Kursleder

  Spesialsykepleier i gastroenterologi, maskiningeniør og fagutviklingssykepleier ved gastrolab og gastrokirurgisk sengepost, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra 2016. Tidligere medlem av NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi og Rådet for sykepleieetikk.

 • Maria Borgen
  Maria Borgen
  Kursleder

  Bilde og bio kommer..

 • Øyvind Hauso
  Øyvind Hauso
  Kursleder

  Overlege, spesialist i fordøyelsessykdommer ved St. Olavs hospital. Skopierfaring fra 2007. Utfører både terapautisk og diagnostiske endoskopier. Hovedansvarlig for koloskopiopplæring siste 2 år ved St. Olavs Hospital. Nylig ansatt som instruktør ved Endoskopiskolen. Doktorgrad med utgangspunkt i nevroendokrine svulster.

 • Tanja Owen
  Tanja Owen
  Kursleder

  Overlege ved gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold. Jobbet som overlege siden 2005, spesialist i indremedisin siden 2004, spesialist i fordøyelsessykdommer siden 2005. Skopierfaring fra 1999. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. Lokalansvarlig for LIS – veilederkursene. Har utdannet flere skopører i pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Sykehuset Østfold Moss.

 • Tom André Pedersen
  Tom André Pedersen
  Kursleder

  Lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Haukeland Universitetssykehus. Koloskopierfaring fra 2017.

Ullevål sykehus - bygg 31

Kurssted

Ullevål sykehus - bygg 31
Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Bygg 31, inngang 31A, 1. og 2. etasje

Dato

16. - 17. jan. 2023
Utløpte arrangementer

Tid

08:45 - 15:30

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) 16.-17. januar 2023

Teamkurs for leger og sykepleiere med erfaring i polyppektomi.

Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal jobbe med tarmscreening har gjennomgått kurset.
Kurset forutsetter at sykepleier og lege ved samme gastrolab deltar samtidig. Endoskopiskolen vil derfor prioritere deltakere som melder seg på som team bestående av én sykepleier og én lege. Det er ønskelig at gastrolaben kun melder på ett team per kurs.

Innhold

Fra Endoskopiskolens start i 2014 er innholdet i kurskonseptet «Tren endoskopiteamet» revidert flere ganger. Frem til høsten 2020 omhandlet kurset kvalitetsarbeid og teamtrening i endoskopienheter. Nå er kurset revidert til å omhandle polypper, polyppektomiteknikk og teamtrening.

Målsetting og målgruppe

Kurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale, polyppektomiteknikker og bruk av diatermi. Målgruppen er leger og sykepleiere med erfaring i polyppektomi. Kvalitet i tarmscreening er avhengig av at leger og sykepleiere gjenkjenner polypper og kjenner til metoder for å fjerne disse komplett og trygt. De som deltar på kurset vil få med seg verktøy som de kan bruke til kvalitetssikring av driften i egen enhet og tips for opplæring av kollegaer.  Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner.

Organisering og praktisk informasjon

Kurset er utviklet av Endoskopiskolen i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo). Det er inspirert av tilsvarende kurs i England og erfaringer fra tarmscreeningsentrene ved Moss og Bærum sykehus.

Kursarrangør er Endoskopiskolen i samarbeid med SimOslo, OUS. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere tilknyttet Endoskopiskolen.

Kurset er godkjent av DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Dette er en viktig del av kurset og vi ønsker at alle blir med. Middagen dekkes av kursarrangør. 

Kursinstruktører: Leger og sykepleiere
Språk: Norsk
Sted: Oslo

Dag 1

Fra kl. 08.45-16.00 

Kurset starter og stopper presis begge dager. Det er felles middag på Olivia i Hegdehaugsveien 18.00 første kursdag for de som har mulighet til å være med på det.

08:45- 09.00 Kaffe, te og frukt, registrering og lett beverting

09.00 -13.00

 • Velkommen og samstemming av agenda
 • Koloskopikvalitet
 • Polyppmorfologi
 • Polyppektomi

13:00 – 13:30  Lunsj

13.30- 16.00

 • Komplikasjoner
 • Kontroller
 • Oppsummering dag 1

18.00 Middag


Dag 2

Fra kl. 08.00-15.30

08:00 – 11.30

 • Samstemming av agenda
 • Om gul og blå pedal. Skjærestrøm, soft og forced koagulasjon.
 • Polyppspråket – illustrasjon i plenum
 • Forberedelse til praktiske øvelsene
 • Pause og forflytning til grupperom
 • Diatermi, polyppspråket, etiske vurderinger før polyppektomi – praktiske øvelser

11:30 – 12:00    Lunsj – oppstart etter lunsj på grupperommene

11.30- 15.30

 • Diatermi, polyppspråket, etiske vurderinger før polyppektomi – praktiske øvelser
 • Polyppvurderinger og tiltak
 • Evaluering og avslutning

SLUTT 15.30

Påmelding

Deltakere som melder seg på som team bestående av lege og sykepleier fra samme gastrolab vil bli prioritert.
Under kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet kan du skrive inn navnet på sykepleier/lege du planlegger å delta sammen med. NB, dere må sende inn hver deres påmelding.

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til rundt 18 deltagere og 1 observatør. Observatør-kursplassen er forbeholdt leger fra andre fagområder, interesserte kan kontakte oss på endoskopiskolen@kreftregisteret.no.

Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding om du må melde forfall, og at du forsøker å finne en erstatter.


Husk å sjekke spamfilteret for e-poster fra endoskopiskolen@kreftregisteret.no. Spesielt viktig å lese e-posten som sendes ut 14 dager før kurset som inneholder informasjon om forberedelser.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 04.01.23. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på. Med forbehold om korona og gjeldende smittevernregler.