Kurs

TET polyppkurs
TET polyppkurs

Kursledere

 • Kjetil Garborg
  Kjetil Garborg
  Kursleder

  Lege ved gastrolab, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
  PhD (2016): Tittel «Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer”. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. YLF-medlem i Spesialitetkomiteen for fordøyelsessykdommer, DNLF, fra 2010-2019. Medlem av Gastronet fagråd fra 2016 til dags dato

 • Knut Hofseth
  Knut Hofseth
  Kursleder

  Spesialsykepleier i gastroenterologi, maskiningeniør og fagutviklingssykepleier ved gastrolab og gastrokirurgisk sengepost, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra 2016. Tidligere medlem av NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi og Rådet for sykepleieetikk.

 • Ole Darre Næss
  Ole Darre Næss
  Kursleder

  Overlege, spesialist i gastroenterologi, Bærum sykehus og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Lokal leder for pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Bærum sykehus. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015, leder ved skolen fra 2022. Skopierfaring fra 2007. Medlem av arbeidsutvalg ved Helsedirektoratet, utredning av nasjonal tarmscreening. Medlem av endoskopiutvalget.

 • Tanja Owen
  Tanja Owen
  Kursleder

  Overlege ved gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold. Jobbet som overlege siden 2005, spesialist i indremedisin siden 2004, spesialist i fordøyelsessykdommer siden 2005. Skopierfaring fra 1999. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. Lokalansvarlig for LIS – veilederkursene. Har utdannet flere skopører i pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Sykehuset Østfold Moss.

 • Therese Rusten
  Therese Rusten
  Kursleder

  Fra 2014 jobbet som sykepleier på gastroenterologisk poliklinikk i Vestre Viken HF, Bærum sykehus. Verneombud for sykepleiere og sekretærer på medisinsk poliklinikk Vestre Viken HF, Bærum sykehus.
  Nestleder i NSF’s faggruppe for sykepleiere i gastroenterologi. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra 2020.

Kurssted

Ullevål sykehus - bygg 2
Ullevål sykehus - bygg 2
Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Utdanningssenteret, Bygg 2, inngang 2A, 3. etasje

Dato

18. - 19. okt. 2021
Utløpte arrangementer

Tid

09:00 - 15:30

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) 18.-19. oktober 2021

Teamkurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale. Kurset er rettet mot fagansvarlige leger og sykepleiere som jobber klinisk. Vi ønsker å nå de som har eller vil få en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av en endoskopienhet/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier.

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal jobbe med tarmscreening har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet, og derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

Kursets målsetting, målgruppe og innhold

Siden starten i 2014 har kursinnholdet blitt revidert flere ganger. Frem til høsten 2020 omhandlet det kvalitetsarbeid og teamtrening i endoskopienheter. Fra høsten 2020 handler det om polypper, polyppektomiteknikk og teamtrening.

Kurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale. Kvalitet i tarmscreening er avhengig av at skopører og sykepleiere gjenkjenner patologi, kjenner til metoder for å fjerne disse komplett og trygt. De som deltar på kurset vil få med seg verktøy som de kan bruke til kvalitetssikring av driften i egen enhet og tips for opplæring av kollegaer.  Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner.

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.

Kurset er utviklet av Endoskopiskolen i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo). Det er inspirert av tilsvarende kurs i England og erfaringer fra tarmscreeningsenterene ved Moss og Bærum sykehus.

Kursarrangør er Endoskopiskolen i samarbeid med SimOslo, OUS. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere tilknyttet Endoskopiskolen.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.
Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Middagen dekkes av kursarrangør. 

Kursinstruktører: Leger og sykepleiere
Språk: Norsk
Sted: Oslo

Dag 1

OPPMØTE SENEST 09.15

09.00-09.30        Kaffe, te og frukt, registrering og lett bevertning
09.30–10.10       Velkommen og samstemming av agenda
10.10-10.30        Koloskopikvalitet
10.30-10.45        Pause
10.45-11.30        Polyppmorfologi
11.30-11.45        Pause
11.45-12.00        Polyppmorfologi
12.00-13.00        Polyppektomi
13.00-14.00        Lunsj
14.00-14.45        Komplikasjoner
15.00-15.45        Polyppkontroller
15.45-16.00        Pause
16.00-16.45        Polyppkontroller
16.45-17.00        Oppsummering Dag 1, velkommen til dag 2

18.00                   Felles middag Olivia Hegdehaugsveien 34 0352 Oslo.


Dag 2

08.00-08.45      Samstemming av agenda
08.45-09.00      Pause
09.00-09.45      Om gul og blå pedal og skjærestrøm og soft og forced koagulasjon
09.45-10.00      Pause og forflytning til grupperom
10.00-11.00      Diatermi Praktiske øvelser
11.00-11.15      Pause
11.15-11.30      Polyppspråket Illustrasjon i plenum
11.30-12.30      Lunsj og oppstart etter lunsj på grupprom
12.30-13.15      Polypp språket Praktiske øvelser
13.15-14.00      Etiske vurderinger før polypektomi
14.00-14.15      Pause
14.15-15.00      Polyppvurderinger og tiltak
15.00-15.30      Evaluering og avslutning

Påmelding

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 12 deltagere og 1 observatør. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall.

NB! Husk å sjekke spamfilteret for e-poster fra endoskopiskolen@kreftregisteret.no. Spesielt viktig å lese e-posten som sendes ut 14 dager før kurset som inneholder informasjon om forberedelser.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 05.10.21. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på. Med forbehold om korona og gjeldende smittevernregler.