Kurs

TET polyppkurs
TET polyppkurs

Kursledere

 • Therese Rusten
  Therese Rusten
  Kursleder

  Fra 2014 jobbet som sykepleier på gastroenterologisk poliklinikk i Vestre Viken HF, Bærum sykehus. Verneombud for sykepleiere og sekretærer på medisinsk poliklinikk Vestre Viken HF, Bærum sykehus.
  Nestleder i NSF’s faggruppe for sykepleiere i gastroenterologi. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra 2020.

 • Anita Jørgensen
  Anita Jørgensen
  Kursleder

  Intensivsykepleier, har jobbet som leder på Gastrolab i Skien i 14 år, inkludert 3 år i NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention ). Har i alle år assistert ved undersøkelser. Har siden 2011 jobbet ved Kreftregisteret som spesialrådgiver/koordinator for Tarmscreeningpiloten. I 2015 var hun med å starte endoskopiskolen sammen med Thomas de Lange. Medlem av ESGENA (European Society of Gastroentereology and Endoscopy Nurses and Associates) Educational Working Group(EEWG). Sitter i Gastronet fagråd.

 • Kjetil Garborg
  Kjetil Garborg
  Kursleder

  Lege ved gastrolab, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
  PhD (2016): Tittel «Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer”. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. YLF-medlem i Spesialitetkomiteen for fordøyelsessykdommer, DNLF, fra 2010-2019. Medlem av Gastronet fagråd fra 2016 til dags dato

 • Knut Hofseth
  Knut Hofseth
  Kursleder

  Spesialsykepleier i gastroenterologi, maskiningeniør og fagutviklingssykepleier ved gastrolab og gastrokirurgisk sengepost, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra 2016. Tidligere medlem av NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi og Rådet for sykepleieetikk.

 • Ole Darre Næss
  Ole Darre Næss
  Kursleder

  Overlege, spesialist i gastroenterologi, Bærum sykehus og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Lokal leder for pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Bærum sykehus. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015, leder ved skolen fra 2022. Skopierfaring fra 2007. Medlem av arbeidsutvalg ved Helsedirektoratet, utredning av nasjonal tarmscreening. Medlem av endoskopiutvalget.

 • Tanja Owen
  Tanja Owen
  Kursleder

  Overlege ved gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold. Jobbet som overlege siden 2005, spesialist i indremedisin siden 2004, spesialist i fordøyelsessykdommer siden 2005. Skopierfaring fra 1999. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. Lokalansvarlig for LIS – veilederkursene. Har utdannet flere skopører i pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Sykehuset Østfold Moss.

Kurssted

Ullevål sykehus - bygg 2
Ullevål sykehus - bygg 2
Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Utdanningssenteret, Bygg 2, inngang 2A, 3. etasje

Dato

09. - 10. mar. 2021
Utløpte arrangementer

Tid

09:00 - 15:30

Etiketter

Avlyst

AVLYST – Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) 9.-10. mars 2021

KURSET ER AVLYST GRUNNET SMITTEUTVIKLINGEN/COVID-19

Teamkurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale. Kurset er rettet mot fagansvarlige leger og sykepleiere som jobber klinisk. Vi ønsker å nå de som har eller vil få en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av en endoskopienhet/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet, og derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

Kursets målsetting, målgruppe og innhold

Siden starten i 2014 har kursinnholdet blitt revidert flere ganger. Frem til høsten 2020 omhandlet det kvalitetsarbeid og teamtrening i endoskopienheter. Fra høsten 2020 handler det om polypper, polyppektomiteknikk og teamtrening.

Kurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale. Kvalitet i tarmscreening er avhengig av at skopører og sykepleiere gjenkjenner patologi, kjenner til metoder for å fjerne disse komplett og trygt. De som deltar på kurset vil få med seg verktøy som de kan bruke til kvalitetssikring av driften i egen enhet og tips for opplæring av kollegaer.  Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner.

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.

Kurset er utviklet av Endoskopiskolen i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo). Det er inspirert av tilsvarende kurs i England og erfaringer fra tarmscreeningsenterene ved Moss og Bærum sykehus.

Kursarrangør er Endoskopiskolen i samarbeid med SimOslo, OUS. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere tilknyttet Endoskopiskolen.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.
Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Middagen dekkes av kursarrangør. 

Kursinstruktører: Leger og sykepleiere
Språk: Norsk
Sted: Oslo

Dag 1

OPPMØTE SENEST 09.15

09.00-09.30        Kaffe, te og frukt, registrering og lett bevertning
09.30–10.10       Velkommen og samstemming av agenda
10.10-10.30        Koloskopikvalitet
10.30-10.45        Pause
10.45-11.30        Polyppmorfologi
11.30-11.45        Pause
11.45-12.00        Polyppmorfologi
12.00-13.00        Polyppektomi
13.00-14.00        Lunsj
14.00-14.45        Komplikasjoner
15.00-15.45        Polyppkontroller
15.45-16.00        Pause
16.00-16.45        Polyppkontroller
16.45-17.00        Oppsummering Dag 1, velkommen til dag 2

18.00                   Felles middag Olivia Hegdehaugsveien 34 0352 Oslo.


Dag 2

08.00-08.45      Samstemming av agenda
08.45-09.00      Pause
09.00-09.45      Om gul og blå pedal og skjærestrøm og soft og forced koagulasjon
09.45-10.00      Pause og forflytning til grupperom
10.00-11.00      Diatermi Praktiske øvelser
11.00-11.15      Pause
11.15-11.30      Polyppspråket Illustrasjon i plenum
11.30-12.30      Lunsj og oppstart etter lunsj på grupprom
12.30-13.15      Polypp språket Praktiske øvelser
13.15-14.00      Etiske vurderinger før polypektomi
14.00-14.15      Pause
14.15-15.00      Polyppvurderinger og tiltak
15.00-15.30      Evaluering og avslutning

Påmelding

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 12 deltagere. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall.

PS Det er én observatørplass på kurset.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 01.03.21. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på. Med forbehold om korona og gjeldende smittevernregler.