Endoskopiskolen - TET polyppkurs

Arrangør

Endoskopiskolen - TET polyppkurs
Påmelding
Ullevål sykehus - bygg 2

Kurssted

Ullevål sykehus - bygg 2
Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Utdanningssenteret, Bygg 2, inngang 2A, 3. etasje

Neste Arrangement

Dato

03. - 04. feb. 2022

Tid

08:45 - 16:00

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) 3.-4. februar 2022

Dette er et teamkurs for leger og sykepleiere med erfaring i polyppektomi.
Kursutbyttet blir størst dersom sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig. Endoskopiskolen vil derfor prioritere deltakere som melder seg på som team.
Vi ønsker å nå de som har eller vil få en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av en endoskopienhet/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal jobbe med tarmscreening har gjennomgått kurset.

Innhold

Fra Endoskopiskolens start i 2014 er innholdet i kurskonseptet «Tren endoskopiteamet» revidert flere ganger. Frem til høsten 2020 omhandlet kurset kvalitetsarbeid og teamtrening i endoskopienheter. Nå er kurset revidert til å omhandle polypper, polyppektomiteknikk og teamtrening.

Målsetting og målgruppe

Kurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale, polyppektomiteknikker og bruk av diatermi. Målgruppen er leger og sykepleiere med erfaring i polyppektomi. Kvalitet i tarmscreening er avhengig av at leger og sykepleiere gjenkjenner polypper og kjenner til metoder for å fjerne disse komplett og trygt. De som deltar på kurset vil få med seg verktøy som de kan bruke til kvalitetssikring av driften i egen enhet og tips for opplæring av kollegaer.  Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner.

Organisering og praktisk informasjon

Kurset er utviklet av Endoskopiskolen i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo). Det er inspirert av tilsvarende kurs i England og erfaringer fra tarmscreeningsentrene ved Moss og Bærum sykehus.

Kursarrangør er Endoskopiskolen i samarbeid med SimOslo, OUS. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere tilknyttet Endoskopiskolen.

Kurset er godkjent av DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Middagen dekkes av kursarrangør. 

Kursinstruktører: Leger og sykepleiere
Språk: Norsk
Sted: Oslo

Dag 1

Fra kl. 08.45-16.00 

Kurset starter og stopper presis begge dager. Det er felles middag på Olivia i Hegdehaugsveien 18.00 første kursdag for de som har mulighet til å være med på det.

08:45- 09.00 Kaffe, te og frukt, registrering og lett beverting

09.00 -13.00

 • Velkommen og samstemming av agenda
 • Koloskopikvalitet
 • Polyppmorfologi
 • Polyppektomi

13:00 – 13:30  Lunsj

13.30- 16.00

 • Komplikasjoner
 • Kontroller
 • Oppsummering dag 1

18.00 Middag


Dag 2

Fra kl. 08.00-15.30

08:00 – 11.30

 • Samstemming av agenda
 • Om gul og blå pedal. Skjærestrøm, soft og forced koagulasjon.
 • Polyppspråket – illustrasjon i plenum
 • Forberedelse til praktiske øvelsene
 • Pause og forflytning til grupperom
 • Diatermi, polyppspråket, etiske vurderinger før polyppektomi – praktiske øvelser

11:30 – 12:00    Lunsj – oppstart etter lunsj på grupperommene

11.30- 15.30

 • Diatermi, polyppspråket, etiske vurderinger før polyppektomi – praktiske øvelser
 • Diatermi, polyppspråket, etiske vurderinger før polyppektomi – praktiske øvelser
 • Polyppvurderinger og tiltak
 • Evaluering og avslutning

SLUTT 15.30

Påmelding

Deltakere som melder seg på som team bestående av lege og sykepleier fra samme gastrolab vil bli prioritert.
Under kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet kan du skrive inn navnet på sykepleier/lege du planlegger å delta sammen med. NB, dere må sende inn hver deres påmelding.

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 12 deltagere og 1 observatør. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding om du må melde forfall, og at du forsøker å finne en erstatter.


Husk å sjekke spamfilteret for e-poster fra endoskopiskolen@kreftregisteret.no. Spesielt viktig å lese e-posten som sendes ut 14 dager før kurset som inneholder informasjon om forberedelser.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 20.01.22. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på. Med forbehold om korona og gjeldende smittevernregler.

Meld deg på

Bestill kun 1 kursplass per person

Påmelding kursplass for sykepleiere

Det er anbefalt å melde seg på sammen med lege fra samme enhet.

Tilgjengelig Kursplasser: 5
Påmelding kursplass for sykepleiere. Denne kursplassen er fullbooket. Du kan prøve en annen type kursplass eller en annen dato.
Påmelding kursplass for leger

Det er anbefalt å melde seg på sammen med sykepleier fra samme enhet.

Tilgjengelig Kursplasser: 4
Påmelding kursplass for leger. Denne kursplassen er fullbooket. Du kan prøve en annen type kursplass eller en annen dato.
Påmelding observatørplass
Tilgjengelig Kursplasser: 1
Påmelding observatørplass. Denne kursplassen er fullbooket. Du kan prøve en annen type kursplass eller en annen dato.